Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina welke u thans bekijkt. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze disclaimer.

Giga Living besteedt veel zorg aan het onderhouden van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Ondanks onze zorg en nauwlettende controle kan Giga Living de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Giga Living dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens een periodiek karakter hebben en zonder voor aankondiging, kunnen worden gewijzigd. Giga Living sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade dan ook, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Giga Living of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Giga Living is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Giga Living is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Giga Living is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten en/of servicediensten welke enigszins verbonden zijn aan het gebruik maken van de website, zoals mogelijke storingen, fouten of onderbrekingen van elektronisch betalingsverkeer.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, of indien u vragen of twijfels over de inhoud van onze site heeft dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@gigaliving.nl.